logo examenactic

Política de privacitat

Qui som

La nostra pàgina web és: https://examenactic.cat/

En aquesta pàgina fem la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la nostra activitat, la finalitat de la web, quina informació de la web utilitzem i que fem amb les teves dades, quins són els drets i obligacions que tenim per ambdues parts i explicar-te quins són els nostres procediments per a protegir les teves dades personals i el nostre compromís de confidencialitat.

Finalitat d'aquesta web

L'objectiu que perseguim amb la plataforma Examen acTIC és oferir un servei de simulació en línia (no presencial) on els usuaris subscrits puguin accedir a una sèrie de recursos per a preparar-se per a l'examen de certificació acTIC. En cap cas realitzem l'examen oficial ni gestionem els tràmits d'apuntar-se a la prova encara que a la web es pot obtenir aquesta informació. La plataforma també pretén establir espais de col-laboració amb centres de formació que puguin estar interessats en la utilització del servei als seus centres.

La plataforma Examen acTIC disposa de dos tipus de modes d'accés: Gratuït i de Pagament. El contingut gratuït permet a tots els usuaris inscrits a la plataforma testar el simulador per poder valorar una futura subscripció. El mode de Pagament dona accés als usuaris subscrits a tots els modes disponibles (practicar per competències i simulador d'examen) durant un període de dos mesos a partir de la inscripció de l'usuari

Dades del responsable

Examen acTIC (Víctor Pérez) com a responsable d'aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Condicions generals d'ús

Aquestes condicions regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web que formen Examen acTIC, inclosos els continguts i serveis que s'ofereixen en ell.

Acceptar les condicions d'ús significa adquirir la condició d'«Usuari» i s'accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal. Per això és important que coneguis quines condicions regulen aquest acord.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Examen acTIC. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

En utilitzar aquesta web l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Víctor Pérez Alguacil o de tercers. O que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

Lleis que s'apliquen en aquesta pàgina

En aquesta pàgina ens cenyim per complet a la legalitat vigent tant d'Espanya com d'Europa. De manera que podem garantir-te tots els teus drets i que la teva interacció amb aquesta pàgina sigui legal i segura.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Examen acTIC poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Víctor Pérez, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

A més, la comunicació entre els usuaris i Examen acTIC utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Tota la informació facilitada pels usuaris serà emmagatzemada en servidors segurs i amb un alt nivell d'encriptació de les dades per evitar un mal ús de les mateixes en cas de pèrdua per possibles atacs informàtics.

Volem informar-te també que en Examen acTIC posem tots els mitjans necessaris i adoptem mesures de seguretat adequades per a evitar i detectar l'existència de virus i qualsevol altre tipus d'atac.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són 100% fiables i que, per tant, Examen acTIC no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Exclusió de garanties i responsable

Víctor Pérez (Examen acTIC) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Examen acTIC amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals Barcelona (Espanya).

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Examen acTIC, si us plau dirigeixi's a info@examenactic.cat.

L'avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 28-02-2021.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: https//ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32,1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Examen acTIC. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Examen acTIC.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, text, imatges, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) està protegit per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a info@examenactic.cat indicant:

Drets d'imatges de tercers

En aquesta web s’utilitzen tant imatges de domini públic (lliure distribució) com imatges amb drets d'autor.

Per això volem fer esment a aquests bancs d'imatges, per a reconèixer la seva autoria i els drets de les imatges que s'usen en alguns dels continguts d'Examen acTIC. Aquests bancs d'imatges són Pixabay (web de continguts majortàriament gratuits) i l'autorització expressa de les persones i empreses que aporten la seva imatge a la web.

Enllaços externs

Examen acTIC proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

Així mateix, és possible que altres llocs web enllacin a Examen acTIC, aquest fet no implica en cap cas que existeixin relacions entre Examen acTIC i el propietari del lloc en el qual s'afegeix l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part d'Examen acTIC dels seus continguts o serveis.

Política de privacitat

En aquesta pàgina descrivim la manera en la qual Examen acTIC i tots els seus subdominis recapten i utilitzen informació sobre els seus clients, usuaris i subscriptors d'aquesta web.

La teva privacitat és important per a nosaltres.

En aquesta declaració de privacitat t'expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de catorze anys podran registrar-se en Examen acTIC com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menys de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear una web segura i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

  1. Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.
  2. Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei i en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
  3. Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Examen acTIC ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

A l'efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d'"Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència:

Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades:

Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació:

Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d'integritat i confidencialitat:

Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les preocupacions necessàries per a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Obtenció de les teves dades

Les dades personals que tractem en Examen acTIC procedeixen de:

Categoria de les dades recollides

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a Examen acTIC exonerant a Víctor Pérez (Examen acTIC), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Els teus drets quan ens facilites les teves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Examen acTIC estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Examen acTIC (Víctor Pérez) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Temps de conservació de les teves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Finalitat del tractament de les teves dades

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per subscriure's està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Examen acTIC. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser el teu nom, adreça, correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Examen acTIC, només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Examen acTIC disposa d'un únic sistema de captura d'informació personal que és mitjançant els formularis.

Formulari de contacte:

Sol·licitem les següents dades personals: mail (subscripció gratuita) i a més nom, dni, cognoms, direció, municipi, codi postal, i telefon (subscripció pagament) per a respondre als requeriments dels usuaris d'Examen acTIC. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris i inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T'informem que les dades que ens facilites estaran situades en els servidors de cdmon (Carrer de Girona, 81, 08380 Malgrat de Mar, Barcelona) dins de la UE.

Formularis de subscripció a continguts:

En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: mail, per a gestionar la llista de subscripcions, butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l'usuari en realitzar la subscripció.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

D'acord amb el que s'estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Víctor Pérez (Examen acTIC) serà responsable del tractament de les dades corresponents als Usuaris de la web i subscriptors.

Examen acTIC no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari. La plataforma no capta dades per vendre-les a tercers ni realitza cap tasca similar.

Destinataris als quals es comunica les teves dades

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Examen acTIC, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics

Un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a Examen acTIC a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d'Examen acTIC (la teva adreça IP ha estat anonimitzada) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting

CDMon. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Examen acTIC (Víctor Pérez).

Navegació

En navegar per Examen acTIC NO realitza la captació de cap dada identificativa, com poden ser, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l'usuari. Entre les dades no capturades estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisis de tercers:

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d'usuaris en el seu conjunt.

Remàrqueting

La plataforma Examen acTIC no utilitza cap tècnica remarketing per generar anuncis adaptats i personalitzats als usuaris que utilitzin el servei.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, Examen acTIC no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, Examen acTIC es compromet a no enviar comunicacions de caràcter sense identificar-les degudament.

Polítiques de devolució, cancel-lació i reemborsament

Totes les subscripcions efectuades són vigents durant el període de 2 mesos des del moment del seu pagament

Durant les primeres 24h després de la subscripció es podrà realitzar la cancel-lació de la subscripció. Per fer aquesta acció s'haurà d'enviar un mail amb la direcció de correu que ha generat la subscripció a info@examenactic.cat

Fora del període de les primeres 24h després de la subscripció no és farà cap tipus de devolució o reemborsament.

Secret i seguretat de les dades

Examen acTIC es compromet en l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Examen acTIC no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Examen acTIC s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Examen acTIC per a processar les dades del client estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat.

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Examen acTIC, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta comercial del serveis està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

També la contractació del servei segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Examen acTIC (Víctor Pérez) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Examen acTIC en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Examen acTIC es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Examen acTIC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.